ارسال پیامک به مشتریان

ارسال پیامک با محتوای دلخواه، فیلتر و دسته‌بندی دلخواه شما در این بخش امکان‌پذیر است.

شما می‌توانید از این قسمت به مشتریان خود پیامک تبلیغاتی یا اطلاع‌رسانی ارسال کنید.

توجه: درنظر داشته باشید، محتوای تمام پیامک‌ها توسط تیم یادآمد بررسی، تایید و ارسال می‌شوند و باید با مشخصات مجموعه و موضوع فعالیت شما مطابقت داشته باشد.

توجه: جهت استفاده از این امکان می بایست کد ملی و تصویر کارت ملی خود را در سیستم ثبت کنید.