افزایش اعتبار

براساس مبلغ دلخواه و از طریق تمامی کارت‌های عضو شبکه شتاب می‌توانید اعتبار خود را افزایش دهید. پس از افزایش اعتبار از قسمت گزارش مالی اطلاعات تراکنش قابل مشاهده می باشد.

توجه: در نظر داشته باشید جهت ارسال پیامک نیز می بایست به صورت جداگانه حساب خود را شارژ نمایید.