ثبت تیکت پشتیبانی

در این بخش می‌توانید سوال‌ها و درخواست‌های خود را در قالب تیکت پشتیبانی ثبت کنید.

واحدهای مربوطه عبارتند از:

“پشتیبانی”، “پشتیبانی فنی”، “مالی”، “فروش” و “انتقاد و پیشنهاد”.

توجه: درنظر داشته باشید حجم فایل‌ بیش از 4 مگابایت نباشد.