خرید اشتراک و بسته

در این قسمت می‌توانید اشتراک خود را تمدید و بسته‌هایی که به صورت عمومی یا اختصاصی (“افزودن شعبه”، “قابلیت ارسال متن اختصاصی”، “قابلیت اتصال به سامانه اختصاصی”، “خرید خط اختصاصی پیامک” و…) وجود دارد، خریداری کنید.

توجه: در نظر داشته باشید تمامی بسته‌ها در صورتی نمایش داده می‌شود که شما اشتراک یکساله داشته باشید.