درخواست تسویه حساب

درخواست واریز مجموع پورسانت معرفی مجموعه جدید به شماره شبا ذخیره شده، از این بخش ثبت می‌شود.

پس از پرداخت هزینه اشتراک و ارسال پیامک مجموعه‌ یا کاربری که با کد معرف شما در سامانه یادآمد ثبت شده، پورسانت شما محاسبه می‌شود.

شما می‌توانید با انتخاب کلید پرداخت، درخواست تسویه حساب را برای یادآمد ارسال کنید. پس از تایید واحد مالی در اولین روز کاری مبلغ درخواست شده به حساب شما واریز می‌شود.