ریز عملکرد مشتری

در این بخش می‌توانید علاوه بر اطلاعات مشتری، لیست تمامی فعالیت‌های مشتری، شامل زمان حضور و مبلغ خرید مشتری را نیز مشاهده کنید.

توجه: شما می‌توانید در قسمت وضعیت ارسال، اقدام به غیرفعالسازی یا فعالسازی ارسال پیامک به مشتری کنید.

چنانچه مشتری با ارسال کد لغو به اپراتور، اقدام به غیرفعالسازی پیامک کرده باشد، فعالسازی مجدد ارسال پیامک توسط شما امکان‌پذیر نیست.

جهت فعالسازی مجدد ارسال پیامک برای مشتری که پیش از این کد لغو دریافت پیامک را ارسال کرده، کافیست خود او با ارسال متن “فعالسازی پیامک کاربر” به شماره پیامک، اقدام به فعالسازی ارسال پیامک کند. در غیر اینصورت پیامکی برای وی ارسال نمی‌شود.

ویرایش مشتری:

شما می‌توانید در این قسمت تمامی مشخصات مشتری را ویرایش کنید.