لیست مشتریان

در این قسمت لیست تمام مشتریان قابل مشاهده است. شما می‌توانید بر اساس نیاز خود، اقدام به فیلتر نمودن مشتریان کنید.

لیست امکانات به شرح زیر است:

  • ریز عملکرد مشتری: نمایش لیست تمامی فعالیت‌های مشتری.
  • ویرایش مشتری: امکان ویرایش اطلاعات مشتری.