لینک اختصاصی ورود اطلاعات

شما می توانید ثبت اطلاعات مشتری را به خود مشتری بسپارید. کافیست لینک اختصاصی ایجاد شده را در وب سایت و یا صفحات اجتماعی خود قرار دهید…!

در وب سایت یا صفحات اجتماعی شما، کاربر با کلیک بر روی لینک اختصاصی باشگاه مشتریان مجموعه شما، به قسمت افزودن مشتری هدایت شده و می‌تواند اقدام به ثبت اطلاعات خود کند.

از این طریق مشتری عضو باشگاه مشتریان شما می‌شود. از این امکان می‌توانید در جهت جمع آوری اطلاعات مشتریان خود استفاده کنید تا با ارسال پیامک هدفمند، اقدام به ترغیب آن‌ها برای خرید یا دریافت خدمات از مجموعه خود کنید.

توجه: در لینک اختصاصی ورود اطلاعات، فیلد ورود مبلغ خرید (حتی اگر در قسمت “مراحل دریافت اطلاعات از مشتری” فعال باشد) به کاربر نمایش داده نمی‌شود. مبلغ خرید فقط توسط مدیر فروشگاه قابل ثبت است. اما دیگر اطلاعات از “مراحل دریافت اطلاعات از مشتری” پیروی می‌کند.