مشاهده کاربران زیر مجموعه

در این قسمت لیست تمام کاربرانی که توسط شما یا با کد معرف شما ثبت شدند قابل مشاهده است.

لیست گزارش‌ها به شرح زیر است:

  • اعتبار: نقدینگی پنل کاربر برای استفاده از سرویس ارسال پیامک یا خرید بسته.
  • انقضا: تاریخ انقضا پنل کاربر (پس از فرارسیدن تاریخ انقضا، هیچ سرویسی در درسترس نیست).

وضعیت : وضعیت پنل کاربر (چنانچه وضعیت کاربر غیرفعال باشد، هیچ سرویسی در درسترس نیست).

لیست امکانات به شرح زیر است:

  • نمایش اطلاعات: مشاهده تمام اطلاعات ثبت شده کاربر شامل نام و نام خانوادگی، نام مجموعه، موضوع فعالیت و…
  • گزارش مالی: گزارش تمام تراکنش‌های مالی کاربر شامل خرید یا تمدید اشتراک، خرید بسته یا شارژ پیامک.
  • انتقال موجودی: شما از این قسمت می‌توانید از حساب خود به حساب کاربر، اعتبار انتقال دهید.
  • گزارش عملکرد: شما در این بخش می‌توانید اطلاعت کلی مجموعه شامل تعداد مشتریان، تعداد کل حضور، تعداد کاربران، کل پیامک‌های ارسال شده و دیگر گزارشات را مشاهده کنید.