ویرایش اطلاعات

در این قسمت می‌توانید تمامی اطلاعات کاربری خود را ویرایش کنید.

شماره شبای درخواست شده جهت واریز پورسانت‌ معرفی مجموعه جدید به یادآمد است.

توجه: پس از تایید تصویر کارت ملی و کد ملی امکان ویرایش نام و نام خانوادگی و کد ملی وجود ندارد.