تنظیمات کیف پول مشتری

جهت دسترسی به این قسمت کافیست در قسمت تنظیمات و متون پیش فرض به بخش کیف پول اعتباری مشتری مراجعه نمایید.

در بخش وضعیت می توانید قابلی کیف پول مشتری را فعال و یا غیر فعال نمایید.

در صورتی که وضعیت کیف پول فعال باشد قسمت “محاسبه به صورت” نمایش داده خواهد شد. محاسبه افزایش اعتبار کیف پول مشتری به دو صورت “درصد” و “ثابت” قابلیت انتخاب دارد. در زیر به شرح هر کدام از حالت ها می پردازیم :

حالت درصد:

در این حالت با توجه به مبلغ خرید مشتری، درصد بر روی آن محاسبه و سپس به کیف پول مشتری افزوده خواهد شد.

حالت ثابت:

در این حالت بدون توجه به مبلغ خرید مشتری، مبلغ ثابت وارد شده به کیف پول مشتری افزوده خواهد شد.

توجه: “متن خودکار ارسالی کیف پول مشتری” فقط زمانی ارسال می شود که وضعیت کیف پول مشتری فعال بوده و همچنین مبلغی که پس ثبت اطلاعات به کیف پول مشتری افزوده می شود بیشتر از 0 تومان باشد.

توجه: برای استفاده از قابلیت کیف پول مشتری حتما می بایست در قسمت “مراحل دریافت اطلاعات از مشتری”، نام و نام خانوادگی فعال باشد.

کیف پول مشتری
کیف پول مشتری
عملکرد

در قسمت وارد کردن نام و نام خانوادگی اعتبار کیف پول مشتری قابل مشاهده می باشد، شما می توانید اقدام به تسویه حساب اعتبار کیف پول مشتری نموده و از مبلغ خرید مشتری هنگام پرداخت و محاسبه کسر نمایید.

توجه: دقت نمایید با کلیک بر روی کلید تسویه حساب اعتبار کیف پول مشتری 0 تومان خواهد شد.

در این قسمت مبلغ خرید مشتری را وارد نمایید.

توجه: اگر شما اعتبار کیف پول مشتری را تسویه کرده باشید باید دقت کنید در این صفحه مقدار کیف پول را از مبلغ خرید کسر نمایید چراکه اگر همچنان قابلیت کیف پول فعال باشد از مبلغی با توجه به تنظیمات به کیف پول مشتری اضافه خواهد شد.

کیف پول مشتری
کیف پول مشتری

در این قسمت بر اساس تنظیماتی که اعمال نموده اید، مبغلی که به اعتبار کیف پول مشتری اضافه خواهد شد نماش داده می شود.

اعتبار کیف پول مشتری نیز پس از اعمال، نمایش داده می شود.

توجه: شما می توانید اعتبار مورد نظر را با توجه به شرایط تغییر دهید.

 

پس از کلیک بر روی مرحله بعد اطلاعات حضور و همینطور اطلاعات کیف پول مشتری ثبت خواهد شد.

پس از ثبت اطلاعات پیامکی حاوی اطلاعات کیف پول برای مشتری ارسال می شود.

مدیریت کیف پول مشتری

در قسمت لیست مشتریان با انتخاب مشتری مورد نظر می توانید ریز گزارش کیف پول مشتری و همچین ریز عملکرد مشتری را مشاهده نمایید.

در قسمت ریز عملکرد مشتری مقدار افزایش کیف پول مشتری بابت هر خرید مشخص می باشد. برای مثال برای مشتری تصویر بابت خرید 500,000 تومان، مبلغ 50,000 تومان به کیف پول مشتری افزوده شده است.

توجه: در این قسمت نیز می توانید اقدام به تشویه اعتبار کیف پول مشتری نمایید.

کیف پول مشتری
کیف پول مشتری
ریز گزارش کیف پول

در این قسمت گزارش کامل کیف پول مشتری مورد نظر قابل مشاهده می باشد.

اینکه هر افزایش کیف پول در چه زمانی و بابت چه مبلغ خریدی بوده و همینطور تسویه حساب ها در چه زمانی انجام شده است.

قابلیت فیلتر گزارش مورد نظر بر اساس بازه های زمانی دلخواه شما نیز فراهم شده است.

روش استفاده از کیف پول :