کسب درآمد از طریق بازاریابی یادآمد

کارشناسان بازاریابی و فروش با روش‌های مختلف، مانند ارتباط حضوری و تلفنی، از بین کسب و کارهای گوناگون، اصناف، ادارات، موسسات فرهنگی و آموزشی، کسب و کارهای اینترنتی و شبکه‌های مجازی و… را جذب و آن‌ها را در سیستم یادآمد ثبت می‌کند.

راهنما و آموزش کار با پنل بازاریابی یادآمد

افزودن فروشنده

شما در این قسمت می‌توانید اقدام افزودن فروشنده جدید کنید.

مشاهده کاربران زیر مجموعه

در این قسمت لیست تمام کاربرانی که توسط شما ثبت شدند قابل مشاهده است.

همکار ما شوید

کمتر از 1 دقیقه می‌توانید همکار ما شوید و اقدام به کسب درآدمد نمایید.