کیف پول مشتری

کیف پول مشتری

با قابلیت کیف پول مشتری یادآمد می توانید مشتریان را مجدد به مجموعه خود بازگردانید. به ازاء هر خرید مشتری مبلغی با توجه به تنظیمات اختصاصی شما به کیف پول افزوده می شود.
با این امکان مشتریان شما برای خرج اعتبار خود مجدد به مجموعه شما بازمی گردند.
دیگر نیازی به دادن تخفیف ندارید! کافیست میزان تخفیف خود را به کیف پول مشتری اضافه نمایید.

کیف پول مشتری
کیف پول مشتری
کیف پول مشتری

در صفحه راهنمای راهنمای کیف پول مشتری می توانید راهنمای کامل استفاده از این قابلیت را مشاهده نمایید.
پس از ثبت اطلاعات یک پیامک به صورتی آنی برای مشتری ارسال می شود.
توجه: متن پیامک در قسمت تنظیمات قابل ویرایش می باشد. با استفاده از متغییر های اختصاصی نیز می توانید اقدام به ساخت متنی اختصاصی نمایید. مانند متغییر @name (نام و نام خانوادگی)، @credit (اعتبار افزوده شده)، @totalcredit (کل اعتبار مشتری) و @amount (مبلغ خرید)می تواننید استفاده نمایید.

تصور کنید شما تنظیمات زیر را در کیف پول تنظیم نموده اید.
وضعیت : فعال
محاسبه به صورت : درصد
درصد : 10%
فرض کنیم مشتری در حضور در مجموعه شما مبلغ 500,000 تومان خرید کرده است. با توجه به تنظیمات مبلغ 50,000 تومان به کیف پول افزوده خواهد شد و یک پیامک با محتوای زیر برای مشتری ارسال می گردد.

نمونه پیامک:

علی احمدی عزیز،
از خرید شما سپاسگزاریم.
مبلغ 50,000 تومان به کیف پول شما افزوده شد.
اعتبار شما: 85,000 تومان
منتظر حضورتان هستیم

09:50 – 1400/04/05

نمونه پیامک قبل از ارسال:

@name عزیز،
از خرید شما سپاسگزاریم.
مبلغ @credit تومان به کیف پول شما افزوده شد.
اعتبار شما: @totalcredit تومان
منتظر حضورتان هستیم

09:50 – 1400/04/05

توجه: اگر مشتری اعتبار داشته باشد مبلغ محاسبه به اعتبار مشتری اضافه می شود. در این مثال مشتری 35,000 تومان داخل کیف پول خود دارد.

با ثبت نام در یادآمد می توانید از این قابلیت بهره مند شوید.
توجه: در نظر داشته باشید این قابلیت به صورت رایگان پس از ثبت نام و پرداخت اشتراک فعال خواهد بود.

مدیریت یادآمد
hafiziramz@gmail.com

هر آنچه در یادآمد می خوانید، حاصل یک کوشش تیمی است؛ کوششی در جهت یافتن درست‌ترین پاسخ به مسائل و انتقال آن به شما. ما امیدواریم تلاش‌های مجموعه ما بتواند تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت فضای دیجیتال ایران داشته باشد.

No Comments

Post A Comment